Geef hier jouw mening over het Fonds

Peter Visser voorzitter Alkmaar Marketing, namens alle aangesloten branche- en bedrijvenverenigingen bij Ondernemend Alkmaar

Vragenlijst voor Alkmaarse ondernemers over het Ondernemersfonds Alkmaar

Hieronder kun je door het beantwoorden van een viertal vragen je mening geven over de uitgangspunten van het Ondernemersfonds Alkmaar. Het antwoordformulier kun je alleen inzenden na beantwoording van alle vragen. Je ontvangt na het versturen een bericht in je mailbox met het verzoek om te bevestigen dat jij inderdaad degene bent die de antwoorden heeft verstrekt. Indien je geen bevestigingsmail ontvangt check dan ook je spambox. Mocht je dan nog steeds geen bevestigingsmail hebben, laat ons dat dan weten via info@ondernemersfondsalkmaar.nl

Gebruik deze gegevens om met mij in contact te blijven over de realisatie van het Ondernemersfonds Alkmaar

Trekkingsrecht

Intro vraag 1

In het gebied waar jij onderneemt kun je met het budget voor trekkingsrecht autonoom investeren in doelen die jij samen met andere ondernemers in het gebied belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld:

  • Onderlinge samenwerking en promotie (structuur, acties, evenementen, aankleding)

  • Veiligheid (verlichting, camerabeveiliging, toezicht, opvolging)

  • Duurzaamheid (energie, mobiliteit, logistiek, hubs)

  • Vestigingsklimaat (verbeteren openbare ruimte, bewegwijzering, uitstraling bij leegstand, voorzieningen)

  • Projecten en economische impulsen die het gebied aantrekkelijker maken en houden (sfeerverlichting, vergroening, digitale infrastructuur, werkgelegenheid je hebt vast wel een idee of wens)

Vraag 1

Ben jij er voorstander van dat je in je eigen gebied middels Trekkingsrecht samen met andere ondernemers zelf kunt beslissen waar je in gaat investeren op basis van het gedachtengoed van het Ondernemersfonds Alkmaar?

Antwoord vraag 1

Stadsbreed

Intro vraag 2

Het Ondernemersfonds Alkmaar wil ook investeren in stadsbrede doelstellingen (economische impulsen, evenementen en promotie voor de hele gemeente) en het professionaliseren van de belangenbehartiging voor het bedrijfsleven. Denk daarbij aan thema’s als Wonen & Bereikbaarheid, Verduurzaming, Economische verbetering, Onderwijs & Arbeid en Toerisme & Recreatie.

Vraag 2

Ben jij er voorstander van dat het Ondernemersfonds Alkmaar investeert in stadsbrede doelstellingen en de belangenbehartiging voor het bedrijfsleven professionaliseert?

Antwoord vraag 2

Verhouding Trekkingsrecht - Stadsbreed

Antwoord vraag 3

Intro vraag 3

Vanuit het Ondernemersfonds gaat een substantieel bedrag naar projecten die ondernemers belangrijk vinden in hun directe omgeving. Gebiedsgewijs bepalen de ondernemers op basis van zogenaamd trekkingsrecht zelf voor hun eigen bedrijventerrein of winkelgebied waar zij met hun budget in willen investeren. Daarnaast wordt volop ingezet voor stadsbrede doelstellingen zoals professionalisering, economische stimulans, Alkmaar promotie en evenementen voor de hele gemeente door Ondernemend Alkmaar, Alkmaars Bolwerk en Alkmaar Marketing.

Over de verdeling van de middelen in het Fonds willen we jouw mening weten. Als vertrekpunt in deze vraagstelling vloeit 70% van de inleg (€ 1.400.000,-) naar rato van de inbreng terug naar de winkel- en bedrijfsgebieden en 30% (€ 600.000,-) wordt ingezet voor stadsbrede doelstellingen en het professionaliseren van de belangenbehartiging.

Vraag 3

Ben jij het ermee eens dat een deelgebied (naar rato) zelfstandig over 70% van de inleg kan beschikken en 30% van de inleg in het Ondernemersfonds Alkmaar aangewend wordt voor stadsbrede doelstellingen en het professionaliseren van de belangenbehartiging?

Jouw mening over het invoeren van het Fonds en de jaarlijkse kosten

Intro vraag 4

De gemeente int het geld voor het Ondernemersfonds Alkmaar met een opslag van 0,075% op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van een onroerende zaak die geen woning is. De bestaande gebruikersheffing OZB gaat per 1 januari 2022 van 0,104% naar 0% en ook de reclamebelasting gaat dan naar 0%.

Door de opslag van 0,075% op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van een onroerende zaak die geen woning is komt er jaarlijks een bedrag van € 2.000.000,- in het Fonds voor economische vitaliteit en het vestigingsklimaat. Hieronder staan enkele rekenvoorbeelden over de opslag: 

  • Je investeert circa € 75,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 100.000,-

  • Je investeert circa € 375,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 500.000,- 

  • Je investeert circa € 750,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 1.000.000,- 

  • Je investeert circa € 1.500,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 2.000.000,-

Vraag 4

Ben jij het ermee eens om een bijdrage te betalen aan het Ondernemersfonds Alkmaar middels een toeslag van 0,075% op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van een onroerende zaak die geen woning is?

Antwoord vraag 4

Bedankt! Ga naar je e-mail en bevestig jouw antwoorden.