Laat je mening weten en breng het Fonds tot leven!

Farzad.png

Farzad Ghaus 
directeur Stad&Co

Wat ga je doen met 2 miljoen?

Ondernemend Alkmaar gaat de komende maanden in overleg met de aangesloten bedrijven- en winkeliersverenigingen om evenwichtig invulling te kunnen geven aan de organisatie en implementatie van het Ondernemersfonds Alkmaar.

 

Het Fonds maakt het mogelijk om jaarlijks € 2 miljoen te investeren in gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan de economische vitaliteit en het lokale vestigingsklimaat. In eerste instantie gaat het om een pilot van 5 jaar. Om vliegend van start te kunnen gaan zijn er ideeën, plannen en samenwerking nodig. Vandaar onze gedachte: ‘Wat ga je doen met 2 miljoen?’

 

Met jouw reactie op de onderstaande 3 vragen proberen we een beeld te krijgen van de behoeften bij de Alkmaarse ondernemers. Laat je mening weten en breng het Fonds tot leven!

Gebruik deze gegevens om met mij in contact te blijven over de realisatie van het Ondernemersfonds Alkmaar

Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt bij het Ondernemingsfonds Alkmaar

Vraag 1

Is er een ondernemers- of winkeliersvereniging actief in jouw gebied?

Antwoord vraag 1
Zo nee, is er behoefte aan ondersteuning vanuit Ondernemend Alkmaar om tot een georganiseerde samenwerking te komen?

Samen met andere ondernemers kun je beslissen waar je in wilt investeren in jouw gebied

Vraag 2

Welke wensen heb jij voor investeringen je eigen gebied in volgorde van belangrijkheid?

Het Ondernemingsfonds Alkmaar investeert ook in gemeentebrede doelen

Vraag 3

Welke wensen heb jij voor investeringen gemeentebreed in volgorde van belangrijkheid?

Bedankt! Ga naar je e-mail en bevestig jouw antwoorden.