Wij zijn blij met alle reacties op het Fonds

Peter Visser voorzitter Alkmaar Marketing, namens alle aangesloten branche- en bedrijvenverenigingen bij Ondernemend Alkmaar

Grote meerderheid van ondernemers staat achter het idee voor het invoeren van het Ondernemersfonds Alkmaar

In juni en in augustus 2021 zijn de Alkmaarse ondernemers gevraagd om hun mening kenbaar te maken over het Ondernemersfonds Alkmaar. In deze periode zijn er door 227 ondernemers met spreiding over de hele gemeente formulieren ingevuld, waarbij antwoord werd gegeven op een viertal vragen. De belangrijkste conclusie is dat een representatieve meerderheid van 197 ondernemers (87%) achter het idee staat voor het invoeren van het Ondernemersfonds Alkmaar. De resultaten van antwoorden op de ingevulde vragenlijsten worden onderstaand weergegeven bij de desbetreffende vragen met graphics.

Er is om een toelichting gevraagd aan ondernemers die met Nee op een vraag hebben geantwoord, maar er zijn ook opmerkingen geplaatst door ondernemers die juist met Ja of Twijfel hebben gereageerd. Deze reacties gebruikt Ondernemend Alkmaar als hulpmiddel bij de verdere uitwerking en de communicatie met de achterban.

01-OR-2.png

Trekkingsrecht

Intro vraag 1

In het gebied waar jij onderneemt kun je met het budget voor trekkingsrecht autonoom investeren in doelen die jij samen met andere ondernemers in het gebied belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld:

  • Onderlinge samenwerking en promotie (structuur, acties, evenementen, aankleding)

  • Veiligheid (verlichting, camerabeveiliging, toezicht, opvolging)

  • Duurzaamheid (energie, mobiliteit, logistiek, hubs)

  • Vestigingsklimaat (verbeteren openbare ruimte, bewegwijzering, uitstraling bij leegstand, voorzieningen)

  • Projecten en economische impulsen die het gebied aantrekkelijker maken en houden (sfeerverlichting, vergroening, digitale infrastructuur, werkgelegenheid je hebt vast wel een idee of wens)

Vraag 1

Ben jij er voorstander van dat je in je eigen gebied middels Trekkingsrecht samen met andere ondernemers zelf kunt beslissen waar je in gaat investeren op basis van het gedachtengoed van het Ondernemersfonds Alkmaar?

01-vraag1-2.png

Gemeentebreed

Intro vraag 2

Het Ondernemersfonds Alkmaar wil ook investeren in gemeentebrede doelstellingen (economische impulsen, evenementen en promotie voor de hele gemeente) en het professionaliseren van de belangenbehartiging voor het bedrijfsleven. Denk daarbij aan thema’s als Wonen & Bereikbaarheid, Verduurzaming, Economische verbetering, Onderwijs & Arbeid en Toerisme & Recreatie.

Vraag 2

Ben jij er voorstander van dat het Ondernemersfonds Alkmaar investeert in gemeentebrede doelstellingen en de belangenbehartiging voor het bedrijfsleven professionaliseert?

02-Vraag2-2.png

Verhouding Trekkingsrecht - Gemeentebreed

Intro vraag 3

Vanuit het Ondernemersfonds gaat een substantieel bedrag naar projecten die ondernemers belangrijk vinden in hun directe omgeving. Gebiedsgewijs bepalen de ondernemers op basis van zogenaamd trekkingsrecht zelf voor hun eigen bedrijventerrein of winkelgebied waar zij met hun budget in willen investeren. Daarnaast wordt volop ingezet voor gemeentebrede doelstellingen zoals professionalisering, economische stimulans, Alkmaar promotie en evenementen voor de hele gemeente door Ondernemend Alkmaar, Alkmaars Bolwerk en Alkmaar Marketing.

Over de verdeling van de middelen in het Fonds willen we jouw mening weten. Als vertrekpunt in deze vraagstelling vloeit 70% van de inleg (€ 1.400.000,-) naar rato van de inbreng terug naar de winkel- en bedrijfsgebieden en 30% (€ 600.000,-) wordt ingezet voor gemeentebrede doelstellingen en het professionaliseren van de belangenbehartiging.

Vraag 3

Ben jij het ermee eens dat een deelgebied (naar rato) zelfstandig over 70% van de inleg kan beschikken en 30% van de inleg in het Ondernemersfonds Alkmaar aangewend wordt voor gemeentebrede doelstellingen en het professionaliseren van de belangenbehartiging?

Jouw mening over het invoeren van het Fonds en de jaarlijkse kosten

Intro vraag 4

De gemeente int het geld voor het Ondernemersfonds Alkmaar met een opslag van 0,075% op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van een onroerende zaak die geen woning is. De bestaande gebruikersheffing OZB gaat per 1 januari 2022 van 0,104% naar 0% en ook de reclamebelasting gaat dan naar 0%.

Door de opslag van 0,075% op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van een onroerende zaak die geen woning is komt er jaarlijks een bedrag van € 2.000.000,- in het Fonds voor economische vitaliteit en het vestigingsklimaat. Hieronder staan enkele rekenvoorbeelden over de opslag: 

  • Je investeert circa € 75,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 100.000,-

  • Je investeert circa € 375,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 500.000,- 

  • Je investeert circa € 750,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 1.000.000,- 

  • Je investeert circa € 1.500,00 / jaar in het Fonds indien je een pand gebruikt met een vastgoedwaarde van € 2.000.000,-

Vraag 4

Ben jij het ermee eens om een bijdrage te betalen aan het Ondernemersfonds Alkmaar middels een toeslag van 0,075% op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van een onroerende zaak die geen woning is?