Dit nieuwe fonds investeert in jouw belang

Rob Niele
voorzitter Ondernemend Alkmaar
namens alle aangesloten branche- en bedrijvenverenigingen

Laat je mening weten en breng het Fonds tot leven!

 

Wat ga je doen met 2 miljoen?

Ondernemend Alkmaar gaat de komende maanden in overleg met de aangesloten bedrijven- en winkeliersverenigingen om evenwichtig invulling te kunnen geven aan de organisatie en implementatie van het Ondernemersfonds Alkmaar.

 

Het Fonds maakt het mogelijk om jaarlijks € 2 miljoen te investeren in gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan de economische vitaliteit en het lokale vestigingsklimaat. In eerste instantie gaat het om een pilot van 5 jaar. Om vliegend van start te kunnen gaan zijn er ideeën, plannen en samenwerking nodig. Vandaar onze gedachte: ‘Wat ga je doen met 2 miljoen?’ Met jouw reactie op 3 vragen proberen we een beeld te krijgen van de behoeften bij de Alkmaarse ondernemers. Laat je mening weten en breng het Fonds tot leven!

Van, voor en door ondernemers

Alkmaar is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te bezoeken en om ons geld te verdienen. Met 10.000 ondernemers doen we dagelijks ons stinkende best om de welvaart, voorzieningen en werkgelegenheid van de Alkmaarse regio op peil te houden. Dat doen we primair voor ons eigen belang, maar óók omdat we de mensen om ons heen nodig hebben vanwege hun brains, handjes en talent.

 

We staan voor een leefbare, veilige en gastvrije leefomgeving met voldoende woningen, bedrijventerreinen, onderwijs, zorg en recreatiemogelijkheden om onze kinderen een gezonde en inspirerende toekomst te bieden. We maken ons sterk voor verduurzaming, bereikbaarheid, digitale infrastructuur en innovaties die Alkmaar vooruit helpen. En steunen goede doelen, clubs, vrijwilligers, culturele instellingen en evenementen die zorgen voor sociale cohesie, ontspanning en een zinvol bestaan.

 

Met het invoeren van het beoogde Ondernemersfonds Alkmaar beschikken we vanaf 2022 structureel over eigen geld voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan de economische vitaliteit en het lokale vestigingsklimaat. Zoals het aantrekken van meer bezoekers die meer spenderen in onze winkelgebieden of het moderniseren en verduurzamen van onze bedrijventerreinen. Het Fonds voorziet ons van de middelen om slagvaardig te opereren en adequaat de belangen te behartigen van alle ondernemers in Alkmaar.

 

slagkracht groen.jpg

Samen kun je een vuist maken!

Het georganiseerde bedrijfsleven in Alkmaar wordt gerund door bestuurders van de aangesloten branche- en bedrijvenverenigingen van Ondernemend Alkmaar. Wij vormen een grote groep van betrokken en actieve vrijwilligers die naast ons eigen werk, naar beste kunnen opkomen voor het algemene belang van alle (horeca)ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren.

Er worden goede resultaten geboekt, maar helaas laten we ook veel kansen onbenut. Door gebrek aan mankracht, gebrek aan deskundigheid en veelal gebrek aan middelen. Want met alleen het lidmaatschapsgeld van de aangesloten leden kun je geen deuk in een pakje boter slaan.

Een Fonds van en voor alle ondernemers

De gezamenlijke pot van het Ondernemersfonds Alkmaar kunnen we jaarlijks met alle gebruikers van een bedrijfspand vullen met een bedrag van € 2.000.000,-.

 

Daarmee kunnen we de projecten financieren die ondernemers belangrijk vinden voor hun eigen omgeving. Van bijvoorbeeld sfeerverlichting, vergroening en evenementen in de binnenstad tot beveiliging en upgrading van bedrijventerreinen. Daarmee kunnen we onze samenwerking intensiveren en vissen we niet achter het net in de grote vijver met subsidies en mogelijkheden vanuit de overheid. Daarmee kunnen we een vuist maken in het samenspel met onze stakeholders en kunnen we de processen versnellen die ten goede komen aan het ondernemen in Alkmaar.

 

Zo werkt het Ondernemersfonds Alkmaar

De gemeente int het geld voor het Fonds met een opslag van 0,075% middels de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers en huurders van een onroerende zaak die geen woning is.

 

De bestaande OZB voor gebruikers en huurders van een onroerende zaak die geen woning is, gaat in Alkmaar per 1 januari 2022 van 0,104% naar 0% en ook de reclamebelasting voor gebruikers gaat dan naar 0%. De eigenaren van bedrijfspanden hoeven niet mee te betalen aan het Fonds omdat zij per 1 januari 2022 meer OZB (namelijk 0,104%) gaan afdragen.

 

Vanuit het Ondernemersfonds gaat een substantieel bedrag naar projecten die ondernemers belangrijk vinden in hun directe omgeving. Gebiedsgewijs bepalen de ondernemers op basis van zogenaamd trekkingsrecht zelf voor hun eigen bedrijventerrein of winkelgebied waar zij met hun budget in willen investeren. Daarnaast wordt volop ingezet voor gemeentebrede doelstellingen zoals professionalisering en economische stimulans door Ondernemend Alkmaar, Alkmaars Bolwerk en Alkmaar Marketing.

Voor het beheer van het Fonds wordt een onafhankelijke Stichting Ondernemersfonds Alkmaar opgericht. Het Fonds is verantwoordelijk voor een eerlijke en transparante verdeling van de baten en actieve communicatie over de doelen, activiteiten en resultaten van haar inzet. Het Fonds investeert in de lokale economie en daar worden alle ondernemers beter van. Bijvoorbeeld omdat de directe omgeving aantrekkelijker en veiliger wordt voor jouw klanten en medewerkers. Het Fonds verbindt ondernemers, sectoren en organisaties en stimuleert tot samenwerking, initiatieven en gezamenlijke investeringen.

infografic-Groen.png

Campagne ‘Laat je stem horen!’

 

In de maand juni 2021 heeft Ondernemend Alkmaar de Alkmaarse ondernemers via een intensieve campagne gevraagd naar hun mening over het Ondernemersfonds Alkmaar. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten staan op deze site. De belangrijkste conclusie is dat een representatieve meerderheid van de ondernemers achter het idee staat voor het invoeren van het Ondernemersfonds Alkmaar.

Bekijk hier het resultaat van de ingevulde vragenlijsten

 

Op maandag 21 juni werd de campagne afgesloten met een digitale bijeenkomst. De deelnemers konden vragen stellen aan:

Rob Niele: voorzitter Ondernemend Alkmaar (over de inhoud)

Farzad Ghaus: directeur Stad & Co (over de procedure)

Hendrik Goeman Borgesius: voorzitter bedrijvenvereniging Beverkoog (voorbeeld van een trekkingsgebied)

Hans van de Leygraaf: voorzitter Alkmaars Bolwerk (over aanpak gemeentebreed)

Peter Visser: voorzitter Alkmaar Marketing (over het verdere proces)

Ger Welbers: directeur Hart van Noord-Holland (over Alkmaar op de kaart zetten)

 

De gastheer/moderator was Willem de Haas van Team de Haas. 

Bekijk hier de video van de digitale bijeenkomst

NXT duurzaam tankstation Boekelermeer
Ondernemersgala Grote Kerk
Opknappen Laat
Hallo! Dé nieuwjaarsborrel van ondernemend Alkmaar
Midwinterfeest Graft-de Rijp
Opening van het EK wielrennen
Beste bedrijventerrein
Vergadering ondernemers
Gezonde toekomst Beverkoog
Cameratoezicht
Nelson Mandelabrug (bereikbaarheid)
Talkshow ondernemers
Alkmaar Shopping Night
8 oktober feesten
Vergroening binnenstad Alkmaar